Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uray, Esra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-08-26)
  Bu tez çalışmasında, inşaat mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan gabion dayanma duvarının tasarım kriterleri Taguchi yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Gabion dayanma duvarının tasarımını etkileyen başlıca parametreler, ...
 • Eyce, Berrin (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999)
 • Cirtil, Saim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993)
 • Chirli, Nadejda (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Gagauz Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile birlikte Oğuz grubunu teşkil etmektedir. Gagauz Türkçesini Oğuz grubunun diğer kollarından ayıran en önemli özelliklerinden biri söz dizimidir. ...
 • Özmen, Ayhan; Köksal, Fevzi; Yüksel, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2000)
  Gama ışınları ile ışınlanan o-tolilaminoglioksim ve p-metilizonitroseasetofenon tek kristalleri ile anilinofenilglioksim, p-tolidinofenilglioksim, p-anisidinofenilglioksim, naftilaminofenilglioksim polikris-tallerinin oda ...
 • Ercan, Muhammet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-08-26)
  Bu çalışmada ayçiçek, kanola ve mısırözü yağlarına antioksidatif doğal bir bileşen olan gama orizanol içeren ham pirinç kepek yağı eklenmiştir ve 90 gün boyunca oda sıcaklığında depolama işlemi yapılmıştır. Depolama sürecinde ...
 • Özenç, Nuray (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Ruhani ve Siyasi bir önder olarak Hint yanmadasının en çok saygı gören kahramanı Gandhi'nin, Hindistan özgürlüğüne adanacak olan mücadelesi ve bu mücadelede şiddet dışı yöntemler kullanmaktaki ısrannın temelinde Ahlmsa ...
 • Özparlak, Haluk; Çelik, Bülent; Balta, Döndü (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2018)
  “Ölümsüzlük mantarı” veya “Reishi” olarak da bilinen Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst tüm dünyada ve özellikle de Çin’de alternatif tıp alanında kullanılan bir mantardır. Son yıllarda G. lucidum’un kültür formu Türkiye’de ...
 • Akış, Ayhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  "GAP' in Şanlıurfa ili sosyo-ekonomik coğrafyasına etkileri" bu çalışmanın konu sudur. Şanlıurfa ili, bünyesinde geçmişten günümüze gerek İslamiyet öncesine gerekse İslamiyet sonrasına ait değişik uygarlıkların izlerini ...
 • Göçer, Ahmet Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-07-15)
  Garanti belgelerine ait düzenlemeler pazarlama stratejilerinin önemli bir faktörüdür. Ayrıca garantiler alıcı ve üretici arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde de önemli bir fonksiyon icra ederler. Garanti belgeleri içerisinde ...
 • Uğur, Hayati (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  “Garipler Tümülüsü” başlıklı yüksek lisans tezinde bugün Kayseri şehir merkezinde Melikgazi ilçe belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1971 yılında bir hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkartılan tümülüs tipi ...
 • Kalaycı, Aysel (Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Gastrik kanserler yüksek ölüm oranı ile dünyada en yaygın malignensilerden biridir. Etiyolojisi kesin olarak bilinmemesine rağmen gastrik karsinogenezden birçok çevresel ve genetik faktörler sorumlu tutulmaktadır. Genetik ...
 • Kadıyoran, Cengiz (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı GİS maligniteli hastalarda karaciğer metastazlarının MRG ile değerlendirilmesinde gadoksetik asit ve gadopentate dimegluminin etkinliğinin karşılaştırılarak değerlendirilmesidir. Histopatolojik tanısı ...
 • Çarbuğa, Ümit; Aydın, Mücahit; Sormaz, Ümit; Yılmaz, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2018)
  Temel amacı insanların bilgi ve becerilerini arttırarak çalışanlara istenilen yeterliliği kazandırmak olan mesleki eğitim, diğer meslek dallarında olduğu gibi bir hizmet kolu olan turizm sektörü için de sektörün gerektirdiği ...
 • Aslan, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-11-09)
  Bu araştırmanın amacı, gastronomi turizminin turizm eğitim programlarındaki yeri ve öneminin belirlenmesidir. Araştırma'da Selçuk Üniversitesine bağlı turizm eğitimi veren önlisans programlarında okutulan gastronomi içerikli ...
 • Çetinkaya, Çağla (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005)
  Bu çalışmada aynı merkezli üç kompleks küresel harmoniğin çarpımının katı açı üzerinden integrali şeklinde tanımlanan Gaunt katsayıları, matris denklemleri oluşturularak hesaplanmıştır. Bu matris denklemlerinin oluşturulmasında ...
 • Aktaş, Kevser (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada Gauss tamsayılarının özellikleri yardımıyla Elemanter Legendre Sembolünün 4. dereceden Legendre sembolüne genişlemesini inceledik. 4. dereceden Legendre sembolünün özelliklerini inceledik. Buradan 4. dereceden ...
 • Eser, Hülya (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-02-11)
  Bu çalışmada diferansiyel dönüşüm yöntemi homojen gaz dinamik denklemlerini çözmek için kullanılmıştır. Denklemin benzer analitik çözümü, kolaylıkla hesaplanabilen bileşenleri olan bir formda hesaplanır. Bilinen diğer ...
 • Akdağ, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-10-22)
  Gazali bilgi meselsini teorik ve pratik düzlemde ele almıştır. O, hemen hemen bütün eserlerinde muhtevaları farklı da olsa bu konu üzerinde durmuş ve çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Bu çalışma giriş ve iki bölümden ...
 • Altuntaş, Servet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışmada, ünlü İslam düşünürü Gazâlû'de Tasavvuf Felsefesi konusu incelenmiştir. Tez, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Tasavvuf ve Felsefe tarifi üzerinde durulmuştur. 1. bölümde Gazâlû'de Bilgi ...