Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kutlu, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992)
 • Muşmal, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008)
  XIX. yüzyılın ortalarındaki idarî düzene göre Çumra, Konya Vilayeti merkez kazasına bağlı bir köy statüsündedir. Bu dönemde Çumra’da ikamet eden insanlar, Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi geçimini ziraat ve ...
 • Işık, Özlem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-05)
  Bu çalışmada 1838-45 tarihli Ereğli nüfus defterleri incelenmiş, XIX yüzyılın ortalarında Ereğli kazasına bağlı köylerin demografik yapısı üzerinde durulmuştur. Kayıtlara göre 1838-45 yılları arasında Ereğli kazasına bağlı ...
 • Derviş, Leyla; Devrisheva, Khalida (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Kazak Türklerinin ilk bilim adamlarından biri olan Çokan Velihanov (1835-1865), Kazak Türk halkının tarihinde mümtaz bir yere sahiptir. Çokan Velihanov, XIX. yüzyılın en seçkin aydını, araştırmacısı, bilim adamı, tarihçi ...
 • Koçer, Havva Gül (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-01-30)
  Yazılım geliştirme sürecinde tasarımın ne zaman ne kadar yapılacağı her zaman tartışma konusu olmuştur. Yazılım mühendisliği metodolojileri veya süreç güdümlü metodolojiler genellikle tasarımın kodlamadan önce ve ayrıntılı ...
 • Günüç, Fevzi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991)
 • Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Ilgın, Akşehir, Beyşehir ve çevresi Osmanlıların Karamanoğulları beyliğinden ilhak ettikleri ilk topraklardır. Osmanlılar burada 1465‐1466 yılları arasında bir tahrir yaptırarak, bölgenin vergilendirilebilir kalemlerini ...
 • Dedeyev, Bilal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Gürbüz, Adnan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Selçuklu Sultanlarından Alâeddin Keykubad tarafından fethedilen ve fâtihinin adına izâfe edilen Alâiye şehri ve kalesi, Selçuklu döneminde önemli bir askerî ve ticarî özelliğe sahip liman kale-şehir olmuştur. Alâiye bu ...
 • Solak, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
 • Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Aksaray, which was exactly under the rule of Ottoman in 1471, maintained its developmand as a sanjak. The governing centre of the sanjak was Aksaray, and the judical centre was Aksaray and Koçhisar. While kaza of Aksaray ...
 • Aköz, Alaaddin; Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Aksaray, XVI. yüzyıl boyunca Karaman Eyâletinin değişmeyen sancakları içerisinde yer almaktadır. Bu dönemde sancakta vazife yapan ehl-i örf taifesi hakkında dikkat çekici bilgiler bulunmaktadır. Sancakbeylerinin menşeleri ...
 • Eroğlu, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009)
  Mevlâna ve onun fikirlerinden doğup gelişen Mevlevilik, Türk tasavvuf ve kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Yüzyıllarca kültür ve sanat çevrelerinde oldukça geniş bir muhit oluşturan Mevleviler, önderleri Mevlâna’nın ...
 • Solak, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Göksun Nahiyesi XVI. Yüzyılda Kars-ı Maraş (Kadirli ue çevresi) Sancağına bağlı nahiyeler arasındadır. İncelenen dönemde nahiyenin 1 nefsi (kasaba), iki köyü ve 12 cemaat-aşireti bulunmaktadır. Nahiyenin tahmini toplam ...
 • Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Türkiye Selçuklularının ve Karamanlıların başkenti olan Konya XV. yüzyılın ortalarına doğru şiddetlenmeye başlayan Osmanlı-Karaman mücadelelerinden büyük ölçüde etkilenmiş, bir yandan nüfus kaybına, bir yandan da tahribata ...
 • Solak, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Bu çalışmada Maraş ve çevresinde yaşayan Dulkadirli Türkmenlerini incelemeye çalıştık. Aşiretler, Osmanlı toplum yapısının önemli unsurlarındandır. Bunlar kışları sıcak, yazları ise serin bölgelere göçerler. Geçimlerini ...
 • Koç, Yunus (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Kığı bugün Bingöl İline bağlı bir kaza merkezidir. Osmanlı döneminde ise merkezinde Kiğı kasabasının yer aldığı küçük bir sancaktır. Kığı Sancağı, bölgenin 1514 yılında Osmanlı idaresine geçmesiyle teşekkül etmiştir. ...
 • Eroğlu, Bahtiyar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Bilgi edinme, belge saklama ve bunları gerekli zamanda en verimli şekilde kullanabilme ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmiş bulunan kütüphaneler,Türk kültür tarihi açısından önemli olup mimarileri incelenmeye değer ...
 • Çetin, Cemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
  Osmanlı Devleti’nin siyasî, idarî, sosyal ve medeniyet tarihini daha iyi analiz edebilmek açısından büyük önemi olan menzil teşkilâtı hakkında yapılan çalışmalar, genellikle sistemin bütününü değerlendirmeye yöneliktir. ...
 • Sak, İzzet; Çetin, Cemal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıla kadar, merkezin taşra ile olan irtibâtını ve devletin resmî haberleşmesini ana yollar üzerinden sırasıyla ulak hükmü, menzilhâne sistemi, in’âm hükmü, kirâcıbaşılık ve nihâyetinde de 1839 ...