Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Öztürk, Mesude Canan; Ayman, Mine (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen Türkiye’deki en büyük özel 100 şirketinin web sayfaları halkla ilişkiler amacıyla kullanım özellikleri açısından değerlendirilmektedir. Bu amaçla, söz konusu ...
 • Şakiroğlu, Ayşe Merve (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-08-15)
  Öneri sistemleri (Recommender Systems), alışveriş ve eğlence sitelerinde kullanıcının yolunu bulması için tasarlanmış Internet tabanlı yazılım araçlarının yeni bir çeşididir. Öneri sistemlerinin amacı o an sitede aktif ...
 • Eken, Süleyman; Sayar, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Haritalar; coğrafi ve mekânsal verilerin görüntülenmesi, yorumlanması ve analizinde kullanılan yaygın araçlardır. İnsanlar haritaları günlük hayatlarında yön ve adres bulmasında kullanırlar. Haritalar deprem araştırmaları, ...
 • Doğan, Selim (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Atıksu arıtma tesisi ünitelerinin boyutlandırılması karmaşık ve uzun vakit alan bir işlemdir. Hesaplama yapacak kişi boyutlandıracağı her üniteye özgü kriterlere hakim olmalı, uygun değerleri kullanmalıdır. Hesaplama ...
 • Maraş, Süleyman Sırrı (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  GPS gözlem ve çözüm tekniklerinde yeni yaklaşım ve yöntemlerin geliştirilmesi ile hassas sonradan hesaplama yöntemi kullanılarak nokta konum bileşenlerini elde etmek birçok disiplin için önemli hale gelmiştir. Deprem ...
 • Koçer, Hasan Erdinç (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001-07-20)
  Dünyamızda bilişim sektöründeki hızlı gelişim çerçevesinde eğitim alanında da çeşitli uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. Bu eğitim uygulamalarından biri uzaktan eğitim çalışırdandır. Bu değişime uygun olarak, üniversitemizde ...
 • Aydilek, İbrahim Berkan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-07-25)
  Bu çalışma web sunucu ve uygulamalarını izleme, değerlendirme, sınıflama ve performans analizi tahmini amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla kullanılan bazı istemci ve sunucularda işlemci, hafıza kullanım oranı, farklı web ...
 • Tuncer, Adem; Yıldırım, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2012)
  İnternet teknolojilerindeki gelişmeler, öğrenme ihtiyaçlarının farklılaşması, bireylerin daha esnek ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamını talep etmeleri internet tabanlı uzaktan öğretim modellerinin oluşturulmasına ...
 • Can, Mehmet; Solmaz, Cansu; Üst, Çağla (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2016)
  The aim of this research is to reveal the qualifications required by hospitality enterprises who seek for mid‐level and senior manager by means of job advertisements. The research is a qualitative research based on content ...
 • Uslu, Yüksel (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1991)
 • Evcil, Ayşe Nilay; Usal, Sariye Selhan Yalçın (Selcuk University Faculty of Architecture, 2014-06-30)
  Every day, in urban areas, the mobility of people and goods forms inner urban transportation. When urban transportation is carried in the form of public transportation, it becomes a public service. The urban public transport ...
 • Sayğan, Sahra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-07-07)
  Whistleblowing, bir işletmedeki etik olmayan davranış ve olayların açığa çıkarılması olarak tanımlanabilir. Zararlı gıda üretildiği halde, `iyileştirici özellikli' adı altında pazarlanan ürünler, etiğe aykırı davranışlara ...
 • Uslu, Yüksel (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1991)
 • Şeker, Mustafa; Sine, Rengim; Çavuş, Selahattin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışma, Kültürel Çalışmalar Okulu’nun izinden giderek haberi bir söylem olarak kabul etmekte ve söylemin nasıl oluşturulduğunu çözümlemeyi amaçlamaktadır. Aynı olayın haber kuruluşlarının ideolojik yapılarına göre ...
 • Kaynak, İbrahim Hakkı (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Özel, Aytekin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
 • Yalçın, Ceyda (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-09-27)
  Bu tez çalışmasında, dil felsefesi alanında 20. yy'in önde gelen filozoflarından olan Ludwig Wittgenstein'ın "Felsefi Soruşturmalar" isimli eserinde ele aldığı "dil oyunları" kuramı detaylı bir biçimde işlenerek bu kavrama ...
 • Yılmaz, Seçkin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-10)
  İstatistiksel ve matematiksel işlemlerin çözümünde paket programlar kullanılmaktadır. Paket programların çoğunun ücretli olması, kullanılacak bilgisayarda kurulu olması ve uygun işletim sisteminin yüklü olması gibi faktörler ...
 • Özer, Kezban (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Reklam; hedef tüketiciyi, reklamı yapılan ürün ya da hizmete ilişkin farkında olmamaktan olmaya, reklam mesajını anlamaya, önerilen satış vaadinin kabulu ile satın alma arzusu yaratarak, hedef tüketicileri satın alma ...
 • Mete, Barış (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  One of the greatest novelists of the twentieth-century English Literature, John Robert Fowles (1926-2005), claims that he has always wanted to write poetry and philosophy. Despite the lack of the same critical interest in ...