Selcuk Universitesi

Selcuk Universitesi calisanlari tarafindan olusturulan tum akademik calismalari (bilimsel makale, bildiri metinleri, kitap ve kitap bolumleri, ders materyalleri, tezler, proje raporlari vb.) yayinlar arsivlenebilmektedir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Aksoy, Metin (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri yarım asrı geride bırakırken, bu süre zarfında duraklamalar, hızlanmalar ve yerinde sayışlar yaşansa da bir türlü 1963’de imzalanan Ankara Antlaşması’nın öngördüğü tam üyelik süreci ...
 • Kulska, Joanna (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
 • Peker, Hasan Sencer (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  1990’ların başında ilk defa Yeni Zelanda tarafından uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi rejimi, Yeni Zelanda ve daha sonra uygulandığı ülkelerdeki başarılı sonuçları sayesinde, birçok ülkede uygulanmıştır. Türkiye’de ...
 • Umutlu, Göknur; Yılmaz, Fatih Alpaslan; Günel, Selin (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Bu çalışmanın amacı, beşeri sermaye endeksleri ve kurumların etkinliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini tespit etme ve aynı zamanda yakınsama hipotezi açısından geçerliliğini test etmektir. Bu amaçla, çalışmada 29 ...
 • Türkmen, Fatih; Artuğer, Savaş (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Bu araştırmanın amacı, turizm işletmeleri içinde önemli bir paya sahip olan otel işletmelerinde çalışan iş görenlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, konuyla ilgili olarak ...

View more